Tekstiilikierrättäjät ry


Tekstiilikierrättäjät ry on ympäristömyötäinen yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan vähentämään sekajätteeksi päätyvän tekstiilijätteen määrää erityisesti Varpaisjärvi-Lapinlahti -alueella.


Yhdistyksen perustaminen

Yhdistys sai alkunsa, kun varpaisjärveläinen, kierrätysmateriaaleista jo pitkään vaatteita suunnitellut ja valmistanut Mirka Pukine Oy oli hukkua ihmisten lahjoittamiin hukkatekstiileihin. Yrityksessä oltiin iloisia, että ihmiset olivat innostuneita kierrättämään vaatekomeroittensa kätköjä, mutta sekalaisten vaatteiden ja kodintekstiilien lajittelu ja käsittely materiaaleiksi vei liikaa pienen yrityksen resursseja, eivätkä kaikki lahjoitustekstiilit olleet hyödynnettävissä juuri Mirka Pukineen tuotteissa.

Yrityksessä heräsi haave materiaalin ja sen tarvitsijoiden yhteensaattamisesta.

Erilaisten yhteistyökuvioiden kautta oli keskenään tullut tutuksi joukko aktiivisia, tekstiilikierrätyksestä kiinnostuneita henkilöitä, ja yhdistysidean villiin visiointiin osallistuivatkin ensi alkuun Mirka Pukineen Mirka Tuovisen ja Kaisa Ansomäen lisäksi myös Sirpa Niskanen sekä ompelija Eija Pitkänen.

Tällä alan ammattilaisten ja harrastajien kokoonpanolla rekisteröitiin 16.11.2011. yleishyödyllinen yhdistyksemme Tekstiilikierrättäjät ry. Yhdistyksen kotikunta on yläsavolainen kulttuuripitäjä Lapinlahti, jonka Varpaisjärven kirkonkylässä yhdistys käynnistettiin.


Toimintaperiaatteet

Tekstiilikierrättäjät ry:n tarkoituksena on lisätä lapinlahtelaisten tietoisuutta kestävästä elämäntavasta, tekstiilijätteen kierrättämisen keinoista ja käyttömahdollisuuksista. Toiminnallaan yhdistys pyrkii tukemaan kuntalaisten yhteishenkeä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Yhdistys pyrkii myös lisäämään kuntalaisten yhteistyötä, omatoimisuutta, Lapinlahti-Varpaisjärvi- alueen elinkelpoisuutta sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Toiminnassaan yhdistys on sekä poliittisesti että uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, talkoita ja kaikille avoimia kylätapahtumia
 • ylläpitämällä tekstiilien kierrätys- ja lajittelupistettä: tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi taloudellista hyötyä tai voittoa tavoittelematta välittää kierrätettäviä tekstiilejä
 • tekemällä aloitteita ja esityksiä, antamalla lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille


Tekstiilikierrättäjät ry:n hallitus 2018

 • Puheenjohtaja Jenni Räsänen
 • Rahastonhoitaja Hanna Kovanen
 • Ulla Ahonen
 • Kaisa Ansomäki
 • Mervi Dunder
 • Arja Hartikainen (varapuheenjohtaja)
 • Jenni Karppinen

Hallituksen sihteerinä toimii Sirpa Niskanen.


Yhdistyksen ensivuodet

Yhdistyksen toimintaa on kehitetty sen alkutaipaleella voimakkaasti kahden Leader-hankkeen avulla: Tekstiilikierrätys-esiselvityshanke toteutettiin aikavälillä 1.6.–31.12.2012 ja Työllistävä tekstiilikierrätys -hanke 1.5.2013–31.8.2014. Molempia hankkeita rahoitti Pohjois-Savon ELY-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013), ja rahoitusta haettiin paikallisen Leader-toimintaryhmän, Ylä-Savon Veturi ry:n kautta. Hankkeiden toteutusajan välirahoitus saatiin Lapinlahden kunnalta. Voit lukea hankkeista lisää hankesivulta ja hankkeiden blogeista.

Toimintansa aikana yhdistys on ylläpitänyt Varpaisjärven kirkonkylässä poistotekstiilien lajittelu- ja edelleenvälityspistettä, joka on palvellut erityisesti Lapinlahden kuntalaisia. Tämän fyysisen materiaalipankkitoiminnan ohessa Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeessa kehitettiin myös virtuaalisia materiaalipankkipalveluja, joiden avulla voimme palvella myös kauempana sijaitsevia materiaalintarvitsijoita. Tämä verkkosivustopohja on kehitetty osana Työllistävä tekstiilikierrätys -hanketta. Alasivulla Tekstiilien välitys voit tutustua materiaalitarjontaamme virtuaalisesti.

Poistotekstiilien keräys-, käsittely- ja välitystoimintojen ohessa Tekstiilikierrättäjät ry on järjestänyt aktiivisesti omia ja osallistunut muiden järjestämiin tapahtumiin.


Esimerkkejä Tekstiilikierrättäjät ry:n järjestämistä tapahtumista:

 • 1.12.2012 Jouluinen tekstiilienvaihto- ja kirpputoritapahtuma yhteistyössä MLL:n paikallisosaston, Varpaisjärven 4H-yhdistyksen ja Varpaisjärven evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa
 • 1.–21.12.2012, Arjen risainia: tuotteita poistotekstiileistä -näyttely (Tekstiilikierrättäjät ry) ja julistenäyttely Vanha on parempaa (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polku) Varpaisjärven kirjastossa
 • 27.5.–14.6.2013, Tekstiilikierrättäjien ja Lähikäsityö-hankkeen Kierrätyshuuma-näyttely Lapinlahden kirjastossa
 • 13.6.2013, Linc-tapahtuman ohjelman järjestäminen: Tekstiilikierrättäjät ry järjesti toimintansa ja Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeen esittelyä sekä työpajatoimintaa Varpaisjärvellä Linc-tapahtuman vieraille (Linc on eurooppalainen maaseudun kehittäjien verkosto, jossa Ylä-Savon Veturi ry on mukana)
 • 8.11.2013, Työllistävä tekstiilikierrätys -hankkeen kutsuvierastapahtuma Varpaisjärvellä (mukana tekstiilikierrätyksen ja työllistystoiminnan asiantuntijoita eripuolilta Suomea)
 • 24.3.2014, Suomalaisten poistotekstiilimateriaalipankkitoimijoiden tapaamisen järjestäminen Lahdessa yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Poistari-hankkeen kanssa
 • Lukuisat poistotekstiilien hyödyntämiseen liittyvät työpajat eri-ikäisille kohderyhmille


Yhdistys on osallistunut muun muassa seuraaviin muiden järjestämiin tapahtumiin:

 • Marraskuu 2012, tutustuminen tekstiilikierrätystyöpajapilottiin Humppilassa ja osallistuminen Hämeen AMK:n järjestämään Materiaalipankki-työpajaan Forssassa
 • 5.6.2013, osallistuminen poistotekstiiliseminaariin Forssassa, pääjärjestäjänä Hämeen AMK
 • 28.10.2013, osallistuminen Tekstiilijätteen kierrätyksen edistäminen – TEXJÄTE -workshopiin, järjestäjänä Suomen ympäristökeskus
 • 20.3.2014 Pohjois-Savon Vireät Naiset ry:n järjestämään Luovien pienyrittäjien toiminnan kehittämistarpeet -paneelikeskusteluun osallistuminen Kuopion pääkirjastossa, panelistina mukana Jenni Räsänen Tekstiilikierrättäjät ry:stä
 • 21.3.2014 Tekstiilien uudelleenvirittäminen -luennon pitäminen Pohjois-Savon Vireät Naiset ry:n järjestämässä tapahtumassa Kuopion pääkirjastossa
 • 2014, Finatexin tekstiilikierrätystapaamisiin osallistuminen
 • 26–27.4.2014 Kierrätystehdas-tapahtumaan osallistuminen omalla messuosastolla Helsingin Kaapelitehtaalla
 • 9.5.2014 Toukotaika-tapahtuma, Tekstiilikierrättäjät ry:n yhdessä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun ja Varpaisjärven 4H-yhdistyksen kanssa toteuttama Taikapalmikko-työpaja
 • 22.5.2014, mukana Maaseudun mahtavin kauppa-auto -vierailulla Iisalmen Citymarketissa tekstiilikierrätystyöpajaa pitäen
 • 24.5.2014 mukana Kuopion Mahdollisuuksien torilla omalla messuosastolla
 • 4.6.2014, osallistuminen seminaariin Tekstiilijäte raaka-aineena – tuotteita ja toimintamalleja hyödyntämisen tehostamiseksi, järjestäjänä Suomen ympäristökeskus: mukana oma hankeständi sekä Tekstiilikierrättäjät ry:n esitelmä Poistotekstiilien hyötykäyttömallit Varpaisjärvellä
 • 22.8.2014, osallistuminen Roskalavapalviljonki-tapahtumaan Helsingissä yhdessä Mirka Pukine Oy:n kanssa toteutetulla työpajalla
 • 29.8.2014, vierailu TEXVEX-pajalla sekä TEXVEX Ompelukahvilassa ja käsityötuotteiden Pop Up -myyntitapahtumassa Forssassa
 • 5.9.2014 Aikataika-tapahtuma, Tekstiilikierrättäjät ry:n järjestämä lasten työpaja Lapinlahden Käsityökeskuksessa (kolmas perättäinen osallistumisvuosi)
 • 2.-4.9.2014, osallistuminen kansainväliseen LINC-tapahtumaan Itävallassa yhdessä Ylä-Savon Veturi ry:n kanssa


Tulevaisuus

Yhdistyksemme tekstiilien hyötykäyttötoiminta ja sen kehitys on ollut vahvasti paikallista – ja tulee olemaan sitä myös jatkossa. Emme ole kuitenkaan pidättäytyneet piilossa Varpaisjärvellä, vaan olemme olleet ahkerasti tekemisissä myös muiden paikallisten sekä alueellisen ja kansallisen tason toimijoiden kanssa. Syksyllä 2014 vierailimme Ylä-Savon Veturi ry:n kanssa Unkarissa, jossa oltiin kiinnostuneita kehittämistämme toimintamalleista.

Vahvan paikallisen painotuksen ohessa toimintamme voi olla tulevaisuudessa myös entistä enemmän alueellista ja kansallista, jopa kansainvälistä, yhdessä jo olemassa olevien ja mahdollisten uusien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meillä on mahdollisuus kehittää edelleen konkreettisia tekstiilikierrätystoimintamalleja paikallisesti, minkä lisäksi voimme jakaa omia hyviä käytäntöjämme myös laajemmin ja ottaa vastaavasti oppia muilta tuntemiltamme toimijoilta.

Suhtaudumme hyvin avoimesti uusiin yhteistyökuvioihin. Ota reilusti yhteyttä, niin keksitään, mitä hienoja asioita voimme saada aikaan yhdessä!


Vaatevallankumous

Tekstiilikierrättäjät ry käänsi nuttunsa nurinpäin Vaatevallankumouspäivänä 24.4.2014 yhdessä varpaisjärveläisten vaatetusvalmistajien Baabuska Designin, Mirka Pukine Oy:n, Tmi Eija Pitkäsen ja Varpuke Oy:n kanssa vaatetustuotannon vastuullisuuden puolesta.